SPONZORI

Marketing program

Za sve sponzore Škole perinatalne medicine 2023., koji su zainteresovani za zakup izložbenog prostora, održavanje komercijalnih predavanja (prezentacija), sponzorstva svečanih večera i dr. pripremili smo MARKETING PROGRAM skupa, koji se može dobiti na osnovu upita na e-mail: skolaperinatalnemedicine@gmail.com

Kontat za sponzore

Prim. Dr sci. med. Dejani Milojević
Za sve dodatne informacije možete se obratiti kontakt osobi za sponzore na telefon: 065 462 31 03

Uplate sponzora

Uplate se vrše prema predračunu koji će dobiti od tehničkog organizatora skupa.
Agencija "COMPETENCY"
Tanaska Rajića 43, 34111 Kragujevac
+381 61 6487688
skolaperinatalnemedicine@gmail.com
www.perinatologija.rs